BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели на мандат 2020-2024 г. за Районен съд – Чирпан

   На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Временната комисия за избор на съдебни заседатели за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Чирпан, избрана с решение № 52 / 30.01.2020 г. на Общински съвет – Чирпан, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:

  1. Мария Ганчева с вх. № 147 / 10.04.2020 г.

     Изслушването на допуснатия до участие кандидат за съдебен заседател ще се състои на 09.09.2020 г., от 10:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Чирпан, в сградата на Община Чирпан, пл. „Съединение” № 1, ет. 1.

      Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Чирпан становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Вълчо Николов,

Председател на временната комисия

Автобиографии, мотивационни писма и документи на кандидатите за съдебни заседатели от Община Чирпан

Протокол от 28.07.2020г. на временната комисия за избор на съдебни заседатели

mig-chipran

Вход

July 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31