BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Ремонт кухненски блок на ЦДГ„Калина Малина” гр.Чирпан

Документация може да изтеглите от тук.

Протокол № 1 от 4.09.2014г.

 

Съобщение

На основание чл.69А. ал.3 Община Чирпан съобщава, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет : Ремонт на кухненски блок на ЦДГ "Калина Малина" гр. Чирпан ще се състои на 11.09.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Община Чирпан, етаж 2, малка зала. На заседанието имат право да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово усведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Чирпан.

 Протокол №2 от 8.09.2014г.

Протокол №3 от 11.09.2014г.

Решение по чл.73 от ЗОП

Договор

Освобождаване гаранция

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4