BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Открита процедура "Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради"

„Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Ремонт на покрив на кметство с.Свобода, община Чирпан”

Обособена позиция 2: „Ремонт на покрив на кметство с.Винарово, община Чирпан”

Обособена позиция 3: „Ремонт на покрив ОУ „Васил Левски” с.Гита, община Чирпан”

Обособена позиция 4: „Ремонт на покрив на кметство с.Могилово, община Чирпан”

 

Поради допусната техническа грешка в обявлението за обществена поръчка, банковата сметка, по която следва да се заплаща документацията за участие, следва да се чете така:

IBAN: BG71 CECB 9790 8447 2667 00

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД

11.07.2013г. 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, удевомяваме всички участници, техни упълномощени представители и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средства за масово осведомяване, че отваряне на ценовите оферти ще се състои на 17.07.2013г. от 11,00 часа в заседателна зала на 2 етаж в сградата на Община Чирпан.

 

 

Документация

Решение

Обявление

Решение за промяна

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4