BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Публична покана с предмет „Доставка на материали и консумативи за реализацията на проект „Заедно – за един по-добър живот”

Община Чирпан обявява публична покана с предмет „Доставка на материали и консумативи за реализацията на проект „Заедно – за един по-добър живот”, в изпълнение на Договор №. BG051PO001-5.1.04-0148-C0001 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

1. Публична покана
2. Техническа спецификация
3. Оферта
4. Декларация 1
5. Декларация 2
6. Декларация 3
7. Декларация 4
8. Декларация 5
9. Проект на договор
10. Декларация приложение към договор

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4