BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Публична покана "Доставка на оборудване и обзавеждане" по проект "Заедно - за един по-добър живот"

Община Чирпан обявява публична покана с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане на „Звено за услуги в домашна среда” по проект „Заедно – за един по-добър живот”, в изпълнение на Договор №. BG051PO001-5.1.04-0148-C0001 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04  „Помощ в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

1. Публична покана
2. Техническа спецификация
3. Образец на оферта
4. Декларация № 1
5. Декларация № 2
6. Декларация № 3
7. Декларация № 4
8. Декларация № 5
9. Проект на договор
10. Декларация към договор

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4