BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

„Изпълнение на строително-монтажни работи” в рамките на проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - град Чирпан” - ПРИКЛЮЧЕНА

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, ДБФП №.. BG161PO001/1.1-12/2011/012 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

ВАЖНО!!!
Уведомяваме Ви, че заседанието за отварянето на плика с предлаганата цена ще се проведе на 15.02.2013 г. от 10,00 часа в заседателна зала на 2 етаж в сградата на Община Чирпан.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 Разяснение по чл. 29
2 Разяснение по чл. 29
3 Разяснение по чл. 29

Покана за пресконференция и първа копка

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4