BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Публична покана „Изпълнение на независим одит”

Публична покана за „Изпълнение на независим одит” по проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”” в изпълнение на Договор №. BG161PO001/3.1-03/2010/029 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.

1 Публична покана
2 Технически спецификации
3 Oбразец на оферта
4 Проект на договор
5 Декларация 1
6 Декларация 2

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4