BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов” - ПРИКЛЮЧЕНА

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов””, ДБФП №. №. BG161PO001/3.1-03/2010/029 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Начална страница
Решение
Обявление
Документация
Количественно-стойностна сметка
Отговор по чл.29
Отговор по чл.29

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4