BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове детска ясла, домашен социален патронаж и център за обществена подкрепа на територята на Община Чирпан по обособени позиции.

Отварянето на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове, домашен социален патронаж и център за обществена подкрепа на територията на община Чирпан по обособени позиции" ще се извърши на 10 август 2012 г. от 10:00 часа в зала № 29 втори етаж в сградата на Общинска администрация гр.Чирпан!

Документация

Нови банкови сметки

Разяснения документация

Отваряне на ценови оферти

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4