BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Открита процедура по проект BG051PO001-4.1.04-0100

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ,ОБУРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0100” ОСЪЩЕСТВЕН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Документация

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4