BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Доставка на материали по проект BG051PO001-4.1.04-0100

Доставка на материали за нуждите на СОУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан, ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан , във връзка с изпълнение на Проект „Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Покана за участие в процедура
Техническа спецификация
Образец оферта
Образец техническо предложение

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4