BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

Пречиствателна станция за отпадни води - ПРИКЛЮЧЕНА

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”: „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Чирпан”
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”: „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Чирпан”

ВАЖНО!!!
Община Чирпан информира, че на 22.12.2011г. от 10 часа в заседателната зала на етаж1, в сградата на Общинска администрация град Чирпан, пл. "Съединение" №1, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”: „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Чирпан”.

Документация
Решение
Обявление
Техническа спецификация
Карта Б
КОРЕКЦИЯ !
Заповед преустановяване
Заповед възобновяване
Образец14
Разяснение документация

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4