BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2

„Изпълнение на техническа помощ за управление на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” - Приключена

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на техническа помощ за управление на инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Чирпан”.

ВАЖНО!!!
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с настоящото Ви информираме, че на 29.06.2011 г. от 10,00 часа в заседателна зала, етаж 1 на общинска администрация гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Изпълнение на техническа помощ за управление на инвестиционен проект по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.” – “Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширяване на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Чирпан” открита с Решение № РД-09-281 от 28.04.2011 г. на Кмета на Община Чирпан.

документация
решение
обявление
техн. спецификация
образец 14

mig-chipran

Вход

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4