BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Разрешение за премахване на сграда. Издаване на удостоверение за фактическото й премахване

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Документ за собственост.
3. Удостоверение за наследници/при необходимост/.
4. Конструктивно становище.
5. Техническо предписание на Главния архитект.
6. ПБЗ/при необходимост/, който да бъде подписан от регистрирано за целта лице и съгласуван с КАТ гр.Чирпан.
7. Разрешение за депониране на земни маси и строителни отпадъци.
8. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината, Главен архитект, Главни специалисти ”Архитектурно-строителен контрол”.
Срок за изпълнение на услугата: 7 дни след представяне на необходимите документи.
Забележка: След приключване на разрушителните работи по премахването на строежа в определения в разрешението срок, собственика е длъжен да уведоми техническата служба за извършване на проверка на място във връзка с издаване на удостоверение за фактическото премахване на сградата. Удостоверението, издадено от общинската администрация се прилага от собственика на строежа към уведомлението на Агенцията по кадастъра, която също издава удостоверение за това обстоятелство.
Такса:
За Разрешението за премахване на сграда - 15 лв.
За издаване на удостоверение за фактическото й премахване – 15 лв

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1