BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Проверка на фундаментите за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и прилагането на ПУП

Проверка на фундаментите за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и прилагането на ПУП по отношение на застрояването съгласно чл. 159, ал.3 от ЗУТ.

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Разрешение за строеж.
3. Одобрен проект.
4. Заповедна книга на строежа.
5. Протокол за откриване на строителна площадка.
6. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа.
7. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главни специалисти ”Архитектурно-строителен контрол”.
Срок за изпълнение на услугата: 3 дни
Такса: 20 лв.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1