BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Предаване и удостоверяване с печат на общинска администрация на екзекутивна документация по чл.175 ал.1 и 2 от ЗУТ

Необходими документи:
1. Заявление свободен текст
2. Разрешение за строеж или акт за узаконяване.
3. Одобрен проект.
4. Пълен комплект чертежи за действително извършените СМР, отразяващи несъществените отклонения от съгласуваните инвестиционни проекти,заверени от възложител;строител;лицето,упражнило авторски надзор;физическото лице,упражнило технически контрол за част ”Конструктивна” и от лицето, извършило строителния надзор.
5. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен архитект и Главни специалисти ”Архитектурно-строителен контрол”.
Срок за изпълнение на услугата: 14 дни
Такса: 30 лв.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1