BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост /копие/.
3. Разрешение на Кмета на общината за изработване на КПИИ.
4. Проект за ПУП, включително РУП, когато такъв е необходим.
5. 3 /три/ копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласувани с организациите, предоставящи обществени услуги при условията и реда на специалните закони.
6. Документ за платена такса.
Отговорно лице за извършване на услугата: Кмета на общината и Главен архитект.

Такса:

  • проект за ПУП – таксата по т. II-2 от Наредбата
  • одобряване на работен/технически/ инвест.проект- таксата по т.I от Наредбата
  • разрешение за строеж – 65 лв.
  • оценка на съответствието на инвест.проект от ЕСУТ – таксата по т.II-1.

Забележка: Таксите за одобряване на отделните части на КПИИ се събират с 30% увеличение спрямо дължимата такса на основание чл.150 ал.4 от ЗУТ.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1