BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Изчертаване скици – извадки от действащите планове за недвижим имот

Необходими документи:
1. Заявление по образец 2027
2. Документ за собственост /нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, договор за покупко-продажба, протокол за делба и др./
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/.
4. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Гл. инженер и Главни специалисти "Кадастър и регулация" .
Срок за изпълнение на услугата и Такса:
1.1.Издаване на скица-извадка за 1 /един/ поземлен имот /урегулиран или неурегулиран/:
а) обикновена услуга /в срок до 7 дни/ - 20 лв.
б) бърза услуга / в срок до 2 дни/ - 40 лв.
в) експресна услуга /за срок от 1 ден/ - 60 лв.
1.2.Издаване на скица-извадка за поземлени имоти /УПИ/ с площ над 10 000 кв.м. от действащ кадастрален и регулационен план за нотариуса, други нужди свързани с установяване на собственост, за съдопроизводството и др.:
а) обикновена услуга /в срок до 7 дни/ - 60 лв.
б) бърза услуга /в срок до 2 дни/ -120 лв.
в) експресна услуга /за срок от 1 ден / - 180 лв.
1.3.Издаване на скица по стар план (не в действие) /в срок до 14 дни/ - 20 лв.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1