BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности- павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане съгласно чл.56 от ЗУТ

Необходими документи:
1. Заявление по образец от собственика на земята/за частни имоти/ или по искане на лицето, което ще експлоатира преместваемия обект.
2. Документ за собственост (копие).
3. В чужд поземлен имот се представя изрично писмено съгласие от собственика на имота или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.
4. ЕИК или регистрация на търговеца в Търговския регистър, който ще ползва преместваемия обект/при извършване на търговска дейност /.
5. Скица с виза за проектиране.
6. Одобрен инвестиционен проект.
7. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Кмета на общината и Главен архитект.
Срок за изпълнение на услугата: 7 дневен срок от одобряването на инвестиционния проект.
Забележка: Съгласно чл.56 ал.2 от ЗУТ, Разрешение за поставяне за държавни и общински имоти се издава въз основа на схема одобрена от Главния архитект, и след проведени търгове или конкурси, чрез които са определени лицата, които ще получат разрешение за поставяне.
Такса: 30 лв.

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1