BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Необходими документи:
1. Заявление свободен текст.
2. Други при необходимост.
3. Документ за платена такса.
Отговорно лице за изпълнение на услугата: Главен архитект, Гл. инженер, Гл. специалисти "Архитектурно-строителен контрол" и Гл. специалисти "Кадастър и регулация".
Срок за изпълнение на услугата: за заверка на преписи от документи и на копия на планове и документацията към тях, които се намират в архива на отдела – 7 дни.
Такса за заверки:

  • за заверяване на преписи от документи-по 2 лв. на страница.
  • за заверяване на всяка отделна част на инвестиционен проект /включително графична и текстова/ - 10 лв. на част.
  • за устройствени разработки – 10 лв. на разработка.

Забележка: Заявителя заплаща отделно разноските по размножаване на исканата документация .

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1