BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

Решения на Общински съвет Чирпан 2020 г.

Решение № 36/ 30.01.2020
Решение № 37/ 30.01.2020
Решение № 38/ 30.01.2020
Решение № 39/ 30.01.2020
Решение № 40/ 30.01.2020
Решение № 41/ 30.01.2020
Решение № 42/ 30.01.2020
Решение № 43/ 30.01.2020
Решение № 44/ 30.01.2020
Решение № 45/ 30.01.2020
Решение № 46/ 30.01.2020
Решение № 47/ 30.01.2020
Решение № 48/ 30.01.2020
Решение № 49/ 30.01.2020
Решение № 50/ 30.01.2020
Решение № 51/ 30.01.2020
Решение № 52/ 30.01.2020
Решение № 53/ 30.01.2020
Решение № 54/ 30.01.2020
Решение № 55/ 27.02.2020
Решение № 56/ 27.02.2020
Решение № 57/ 27.02.2020
Решение № 58/ 27.02.2020
Решение № 59/ 27.02.2020
Решение № 60/ 27.02.2020
Решение № 61/ 27.02.2020
Решение № 62/ 27.02.2020
Решение № 63/ 27.02.2020
Решение № 64/ 27.02.2020
Решение № 65/ 27.02.2020
Решение № 66/ 27.02.2020
Решение № 67/ 27.02.2020
Решение № 68/ 27.02.2020
Решение № 69/ 27.02.2020
Решение № 70/ 27.02.2020
Решение № 71/ 27.02.2020
Решение № 72/ 27.02.2020
Решение № 73/ 17.03.2020
Решение № 74/ 26.03.2020
Решение № 75/ 26.03.2020
Решение № 76/ 26.03.2020
Решение № 77/ 26.03.2020
Решение № 78/ 26.03.2020
Решение № 79/ 26.03.2020
Решение № 80/ 26.03.2020
Решение № 81/ 26.03.2020
Решение № 82/ 26.03.2020
Решение № 83/ 26.03.2020
Решение № 84/ 26.03.2020
Решение № 85/ 26.03.2020
Решение № 86/ 26.03.2020
Решение № 87/ 26.03.2020
Решение № 88/ 26.03.2020
Решение № 89/ 26.03.2020
Решение № 90/ 26.03.2020
Решение № 91/ 26.03.2020
Решение № 92/ 26.03.2020
Решение № 93/ 26.03.2020
Решение № 94/ 26.03.2020
Решение № 95/ 26.03.2020
Решение № 96/ 26.03.2020
Решение № 97/ 26.03.2020
Решение № 98/ 26.03.2020
Решение № 99/ 26.03.2020
Решение № 100/ 26.03.2020
Решение № 101/ 26.03.2020
Решение № 102/ 24.04.2020
Решение № 103/ 24.04.2020
Решение № 104/ 24.04.2020
Решение № 105/ 24.04.2020
Решение № 106/ 24.04.2020
Решение № 107/ 24.04.2020
Решение № 108/ 24.04.2020
Решение № 109/ 24.04.2020
Решение № 110/ 24.04.2020
Решение № 111/ 24.04.2020
Решение № 112/ 24.04.2020
Решение № 113/ 24.04.2020
Решение № 114/ 24.04.2020
Решение № 115/ 24.04.2020
Решение № 116/ 24.04.2020
Решение № 117/ 24.04.2020
Решение № 118/ 24.04.2020
Решение № 119/ 24.04.2020
Решение № 120/ 28.05.2020
Решение № 121/ 28.05.2020
Решение № 122/ 28.05.2020
Решение № 123/ 28.05.2020
Решение № 124/ 28.05.2020
Решение № 125/ 28.05.2020
Решение № 126/ 28.05.2020
Решение № 127/ 28.05.2020
Решение № 128/ 28.05.2020
Решение № 129/ 28.05.2020
Решение № 130/ 28.05.2020
Решение № 131/ 28.05.2020
Решение № 132/ 28.05.2020
Решение № 133/ 28.05.2020
Решение № 134/ 28.05.2020
Решение № 135/ 28.05.2020
Решение № 136/ 30.06.2020
Решение № 137/ 30.06.2020
Решение № 138/ 30.06.2020
Решение № 139/ 30.06.2020
Решение № 140/ 30.06.2020
Решение № 141/ 30.06.2020
Решение № 142/ 30.06.2020
Решение № 143/ 30.06.2020
Решение № 144/ 30.06.2020
Решение № 145/ 29.07.2020
Решение № 146/ 29.07.2020
Решение № 147/ 29.07.2020
Решение № 148/ 29.07.2020
Решение № 149/ 29.07.2020
Решение № 150/ 29.07.2020
Решение № 151/ 29.07.2020
Решение № 152/ 29.07.2020
Решение № 153/ 29.07.2020
Решение № 154/ 29.07.2020
Решение № 155/ 29.07.2020
Решение № 156/ 29.07.2020
Решение № 157/ 29.07.2020
Решение № 158/ 27.08.2020
Решение № 159/ 27.08.2020
Решение № 160/ 27.08.2020
Решение № 161/ 27.08.2020
Решение № 162/ 27.08.2020
Решение № 163/ 27.08.2020
Решение № 164/ 27.08.2020
Решение № 165/ 27.08.2020
Решение № 166/ 27.08.2020
Решение № 167/ 27.08.2020
Решение № 168/ 27.08.2020
Решение № 169/ 30.09.2020
Решение № 170/ 30.09.2020
Решение № 171/ 30.09.2020
Решение № 172/ 30.09.2020
Решение № 173/ 30.09.2020
Решение № 174/ 30.09.2020
Решение № 175/ 30.09.2020
Решение № 176/ 30.09.2020
Решение № 177/ 30.09.2020
Решение № 178/ 30.09.2020
Решение № 179/ 30.09.2020
Решение № 180/ 30.09.2020
Решение № 181/ 30.09.2020
Решение № 182/ 30.09.2020
Решение № 183/ 30.09.2020
Решение № 184/ 30.09.2020
Решение № 185/ 30.09.2020
Решение № 186/ 30.10.2020
Решение № 187/ 30.10.2020
Решение № 188/ 30.10.2020
Решение № 189/ 30.10.2020
Решение № 190/ 30.10.2020
Решение № 191/ 30.10.2020
Решение № 192/ 30.10.2020
Решение № 193/ 30.10.2020
Решение № 194/ 30.10.2020
Решение № 195/ 30.10.2020
Решение № 196/ 30.10.2020
Решение № 197/ 30.10.2020
Решение № 198/ 07.12.2020
Решение № 199/ 07.12.2020
Решение № 200/ 07.12.2020
Решение № 201/ 07.12.2020
Решение № 202/ 07.12.2020
Решение № 203/ 07.12.2020
Решение № 204/ 07.12.2020
Решение № 205/ 07.12.2020
Решение № 206/ 07.12.2020
Решение № 207/ 07.12.2020
Решение № 208/ 07.12.2020
Решение № 209/ 07.12.2020
Решение № 210/ 07.12.2020
Решение № 211/ 07.12.2020
Решение № 212/ 07.12.2020
Решение № 213/ 07.12.2020
Решение № 214/ 07.12.2020
Решение № 215/ 07.12.2020
Решение № 216/ 07.12.2020
Решение № 217/ 07.12.2020
Решение № 218/ 07.12.2020
Решение № 219/ 22.12.2020
Решение № 220/ 22.12.2020
Решение № 221/ 22.12.2020
Решение № 222/ 22.12.2020
Решение № 223/ 22.12.2020
Решение № 224/ 22.12.2020
Решение № 225/ 22.12.2020
Решение № 226/ 22.12.2020
Решение № 227/ 22.12.2020

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1