BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • 1
  • 2

ЗАЕДНО – ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Община Чирпан спечели и стартира проект BG 051PO001/5.1.04-0148-С0001 „Заедно – за един по-добър живот” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, на стойност 241 226,96 лева. С реализацията на проекта Община Чирпан цели доразвитие на предоставяните услуги в Домашен социален патронаж – Чирпан, чрез създаване на „Звено за услуги в домашна среда”, като предпоставка за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

ВАЖНО!!!

Община Чирпан обявява прием на заявления за ползване на почасови услуги в домашна среда от канидат-потребители. Обявата за набиране на заявления и необходимите документи по образец, може да изтеглите от прикаченият по-долу файл "Документи за кандидат-потребители".

 

ВАЖНО!!!

На основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда, Заповед № РД-09- 077/14.02.2013 г. на Кмета на Община Чирпан и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0148-C0001 по проект „Заедно – за един по-добър живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Община Чирпан  ОБЯВЯВА, конкурс за длъжностите "Домашен помощник", "Социален асистент", "Младши специалист "Социални дейности" и "Технически сътрудник" в "Звено за услуги в домашна среда", към Домашен социален патронаж - град Чирпан. Всички необходими документи може да изтеглите от прикачените по-долу файлове.

 

Брошура

Документи за кандидат потребители

Документи за кандидатстване за "Домашен помощник"

Документи за кандидатстване за "Социален асистент"

Документи за кандидатстване за "Младши специалист "Социални дейности"

Документи за кандидатстване за "Технически сътрудник"

 

mig-chipran

Вход

September 2021
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2