BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище

  • 1
  • 2
  • 3

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”

На 28 декември 2011 година, Община Чирпан подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 година и стартира реализацията на проект № BG161PO001/1.1-12/2011/012 “ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”. Проекта е на стойност 822 242.55 лева и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Подробна информация за проект

Покана за пресконференция и първа копка

Покана на заключителна пресконференция и официална церемония по повод откриването на ЦНСТ

mig-chipran

Вход

June 2022
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2