BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • 1
  • 2

„Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие

На 22 ноември 2011 година, Община Чирпан и Министерство на образованието, младежта и науката сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, за стартирането реализацията на проект BG051PO0014.1.04-0100 „Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено,физическо и психическо развитие”. Проектът е на стойност е 291 722 лв и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Проект инфо

Съобщение за пресконференция

Обучение на преподаватели

Информация за супервизия

Снимка от супервизията

Дейност 7

Информация за кръгла маса

Към финала на проекта

Кратка информация за кръгла маса - 20.11.2013

Заключителна пресконференция

 

mig-chipran

Вход

September 2021
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2