BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

  • Дарителска кампания за "Придобиване на родната къща на Георги Данчов - Зографина"

  • Преброяване 2021

  • 1
  • 2

Проект „Заедно за нашето бъдеще – децата на Чирпан” - гр. Чирпан по проект "Социално включване" на МТСП

Община Чирпан – бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект „Заедно за нашето бъдеще – децата на Чирпан” - гр. Чирпан.

Тръжната документация (и допълнителни екземпляри от нея) може да бъде закупена от Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” № 1, срещу такса, неподлежаща на възстановяване, в размер на 100 (сто) лева с включен ДДС за всеки комплект. Заинтересованите кандидати за участие в търга могат да получат допълнителна информация на адрес, гр. Чирпан, пл. „Съединение” № 1, Център за услуги и информация на гражданите, етаж 1, тел. 0416/99649, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

Цялата покана може да видите от прикачения по-долу файл.

Документацията за участие е налична за разглеждане на сайта на Община Чирпан в раздел "Обществени поръчки". При закупуване на документацията, същата ще бъде предоставяна и на електронен носител, с цел по-лесната й обработка от кандидатите!!!

 

Покана

Резултати от проведен търг от строителни работи

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" (1 позиция медиатор и 1 позиция педагог). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" ( 1 позиция педагог). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" ( 1 позиция специален педагог). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на център за ранна интервенция на уврежданията" ( 1 позиция социален работик). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на център за ранна интервенция на уврежданията" ( 1 позиция кинезитерапевт/рехабилитатор). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на център за ранна интервенция на уврежданията" ( 1 позиция психолог). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на център за ранна интервенция на уврежданията" ( 1 позиция лекар-педиатър). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на център за ранна интервенция на уврежданията" ( 1 позиция медиатор). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на център за ранна интервенция на уврежданията" ( 1 позиция логопед). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи / класове " ( 1 позиция социален работник / социален педагог). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи / класове " ( 1 позиция медиатор). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

 Община Чирпан кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по проекта за социално включване( 1 позиция социален работник - кординатор). Поканата и необходимите документи може да изтеглите от тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mig-chipran

Вход

September 2021
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2