BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Дневен ред

Дневен ред за сесия на 29.01.2015 г.

Дневен ред за сесия на 12.02.2015 г.

Дневен ред за сесия на 26.03.2015 г.

Дневен ред за сесия на 26.11.2015 г.

Дневен ред на сесия на 21.12.2015 г.

Дневен ред на сесия на 28.01.2016 г.

Дневен ред на сесия на 26.02.2016 г.

Дневен ред на сесия на 31.03.2016 г.

Дневен ред на сесия на 08.04.2016 г.

Дневен ред на сесия на 28.04.2016 г.

Дневен ред на сесия на 26.05.2016 г.

Дневен ред на сесия на 30.06.2016 г.

Дневен ред на сесия на 28.07.2016 г.

Дневен ред на сесия на 27.09.2016 г.

Дневен ред на сесия на 27.10.2016 г.

Дневен ред на сисия на 11.11.2016 г.

Дневен ред на сесия на 01.12.2016 г.

Дневен ред на сесия на 22.12.2016 г.

Дневен ред на сесия на 26.01.2017 г.

Дневен ред на сесия на 28.02.2017 г.

Дневен ред на сесия на 30.03.2017 г.

Дневен ред на сесия на 27.04.2017 г.

Дневен ред на сесия на 25.05.2017 г.

Дневен ред на сесия на 29.06.2017 г.

Дневен ред на сесия на 27.07.2017 г.

Дневен ред на сесия на 17.08.2017 г.

Дневен ред на сесия на 28.09.2017 г.

Дневен ред на сесия на 26.10.2017 г.

Дневен ред на сесия на 30.11.2017 г.

Дневен ред на сесия на 21.12.2017 г.

Дневен ред на сесия на 25.01.2018 г.

Дневен ред на сесия на 27.02.2018 г.

Дневен ред на сесия на 29.03.2018 г.

Дневен ред на сесия на 03.05.2018 г.

Дневен ред на сесия на 31.05.2018 г.

Дневен ред на сесия на 28.06.2018 г.

Дневен ред на сесия на 31.07.2018 г.

Дневен ред на сесия на 27.09.2018 г.

Дневен ред на сесия на 08.11.2018 г.

Дневен ред на сесия на 13.12.2018 г.

Дневен ред на сесия на 31.01.2019 г.

Дневен ред на сесия на 28.02.2019 г.

Дневен ред на сесия на 28.03.2019 г.

Дневен ред на сесия на 22.04.2019 г.

Дневен ред на сесия на 23.05.2019 г.

Дневен ред на сесия на 27.06.2019 г.

Дневен ред на сесия на 25.07.2019 г.

Дневен ред на сесия на 26.09.2019 г.

МАНДАТ 2019 – 2023 г.

Дневен ред на сесия на 21.11.2019 г.

Дневен ред на сесия на 28.11.2019 г.

Дневен ред на сесия на 13.12.2019 г.

Дневен ред на сесия на 30.01.2020 г.

Дневен ред на сесия на 27.02.2020 г.

Дневен ред на сесия на 17.03.2020 г.

Дневен ред на сесия на 26.03.2020 г.

Дневен ред на сесия на 24.04.2020 г.

Дневен ред на сесия на 28.05.2020 г.

Дневен ред на сесия на 30.06.2020 г.

Дневен ред на сесия на 29.07.2020 г.

Дневен ред на сесия на 27.08.2020 г.

Дневен ред на сесия на 30.09.2020 г.

Дневен ред на сесия на 30.10.2020 г.

Дневен ред на сесия на 07.12.2020 г.

Дневен ред на сесия на 22.12.2020 г.

Дневен ред на сесия на 28.01.2021 г.

Дневен ред на сесия на 25.02.2021 г.

Дневен ред на сесия на 31.03.2021 г.

Дневен ред на сесия на 29.04.2021 г.

Дневен ред на сесия на 27.05.2021 г.

Дневен ред на сесия на 30.06.2021 г.

Дневен ред на сесия на 29.07.2021 г.

Дневен ред на сесия на 30.09.2021 г.

Дневен ред на сесия на 28.10.2021 г.

Дневен ред на сесия на 30.11.2021 г.

Дневен ред на сесия на 23.12.2021 г.

Дневен ред на сесия на 31.01.2022 г.

Дневен ред на сесия на 28.02.2022 г.

Дневен ред на сесия на 31.03.2022 г.

Дневен ред на сесия на 12.04.2022 г.

Дневен ред на сесия на 18.05.2022 г.

Дневен ред на сесия на 30.06.2022 г.

Дневен ред на сесия на 26.07.2022 г.

Дневен ред на сесия на 29.08.2022 г.

Дневен ред на сесия на 21.09.2022 г.

mig-chipran

Вход

September 2022
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1