BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели от Община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан (мандат 2020-2024)

    На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт / ЗСВ /, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за мандат 2020-2024 г. за Районен съд - Чирпан, избрана с решение № 538 / 27.06.2019 г. на Общински съвет – Чирпан, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи.

  1. Милена Пенева с вх. № 221 / 29.07.2019 г.
  2. Русанка Иванова с вх. № 227 / 02.08.2019 г.
  3. Иван Стоянов с вх. № 228 / 07.08.2019 г.
  4. Иванка Ненкова с вх. № 229 / 07.08.2019 г.
  5. Живка Цветкова с вх. № 230 / 07.08.2019 г.
  6. Росица Костадинова с вх. № 231 / 08.08.2019 г.
  7. Жулиета Ангелова с вх. № 232 / 08.08.2019 г.
  8. Гана Иванова с вх. № 233 / 09.08.2019 г.
  9. Тонка Иванова с вх. 238 / 29.08.2019 г.

     Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 17.09.2019 г., от 10:30 часа, в сградата на Община Чирпан, пл. „Съединение” № 1,ет. 1, в Заседателната зала на Общински съвет – Чирпан, по реда на подаване на заявленията.

      Съгласно чл. 68а, ал. 2 от ЗСВ не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Чирпан становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Красимира Славчева,

Председател на временната комисия

Автобиографии, мотивационни писма и документи на кандидатите за съдебни заседатели от Община Чирпан

Протокол от 02.09.2019г. на временната комисия за избор на съдебни заседатели

mig-chipran

Вход

December 2021
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1