BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Важна информация за всички, приемащи граждани на Украйна

Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на граждани от Украйна, в срок до 3 дни след предоставянето на подслона, е необходимо да регистрира настанените от/при него лица в Районното управление на МВР по местонахождението си.

При регистрацията собственикът на имота и украинските граждани трябва да представят документ за самоличност, както и да попълнят адресна карта по образец. Адресната карта се попълва в два екземпляра. След обработката й от служителя на МВР, единият екземпляр се връща на лицето, предоставило подслон. Когато регистрацията се прави от хотелиер или собственик на друг туристически обект, регистриран като лицензиран да предоставя услугата, същият регистрира лицата в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма.

За повече информация:

https://www.gov.bg/bg/ukraine - ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

Официален източник на информация за мерките и действията във връзка с кризата в Украйна

mig-chipran

Вход

September 2022
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1