BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Съобщение за кампания за подаване на заявки за дърва за огрев

Общинска администрация Чирпан уведомява жителите на общината, че от 15 февруари 2022 г. (вторник) стартира кампания за подаване на заявки за дърва за огрев от ТП ДГС Чирпан чрез включване на желаещите правоимащи лица в списъци, изготвени от кметовете на общини или на населените места.

Записването се извършва срещу представена лична карта:

-за гр. Чирпан – в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Чирпан, гише „Деловодство”;

-за останалите населени места на общината – при кметовете на кметства и кметските наместници по постоянен адрес на заявителя.

Право да заявяват дърва за огрев към ТП ДГС-Чирпан имат само и единствено жители с ПОСТОЯНЕН адрес на територията на общината.

Цената е 74 лв. за пр. м³ с включен транспорт.

Количеството, което може да закупи едно домакинство е 5 или 10 кубика. 

След одобряване на списъците, заявените количества дърва за огрев се доставят след заплащане в касата на ТП ДГС Чирпан.

Краен срок за подаване на заявките 10 март 2022 г.

mig-chipran

Вход

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4