BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

За информация на гражданите - Такса битови отпадъци и средства за управление на отпадъците

TBO za 2021Във връзка с предложението за определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2021година и план -сметка за приходите и необходимите разходи на Община Чирпан за дейностите по управление на отпадъците за 2021 г., представяме схема на процентното разределение на средствата от такса битови отпадъци в община Чирпан, информация за такса битови отпадъци в общината за периода 2014-2020 с предложение за 2021г. и за сравнение – решение на Общински съвет Първомай за определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2020 година и средствата за управление на отпадъците.

Промил за ТБО по години

Решение на общински съвет Първомай

 

 

mig-chipran

Вход

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3