BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Необходимост от промяна на категорията на Чирпан като териториално-административна единица

Съгласно категорията на териториално- административните и териториалните единици към момента град Чирпан се отнася към 1-ва категория, 2-ра група. Това означава , че градът е приравнен към селища от вида на Ямбол, Пазарджик , Димитровград, Казанлък. По- високата категория означава по- високи данъчните оценки и от пазарните цени, а те са основата при определяне на данък придобиване , данък върху наследствата, държавните и нотариални такси. По- високата категория на град Чирпан, като териториална единица, е пречка за развитието на града най- вече и от гледна точка на привличане на инвеститори, поради високите данъчни оценки на имотите. Липсата на инвестиции води до липса на работни места, а оттам и миграция на младото население към градове с възможности за работа.

След направения обстоен анализ на 26.10.2020г. кметът Крачолов е изпратил писмо до заместник- председателя на Народното събрание за съдействие за промяна на категорията на Чирпан. Представяме писмото и приложенията към него.

 

mig-chipran

Вход

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3