BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Резултати от изследване на водоизточниците за питейна вода на територията на община Чирпан

Водоизточниците за питейна вода на територията на община Чирпан: чешма кв.” Западен”, чешма „Манчов дъб” , чешма „Студената чешма” , чешма „ Филова чешма”, са изследвани за годност от лаборатория на РЗИ- Стара Загора  и Лаборатория за изпитване към Лабораторно консултативен център превенция и обучение по безопасност на храните гр. Пловдив / протоколи за изпитване ДЗК № 3088 / 26.11.2019г., ДЗК № 3089 / 26.11.2019г. , Протокол за изпитване № 15572 от 05.03.2020г./ 

Резултатите:

чешма „Манчов дъб” – водата е годна за пиене;

чешма кв.” Западен”- водата е годна за пиене, но има леко повишение на нитратното съдържание;

чешма „Студената чешма”- негодна за пиене;

чешма „ Филова чешма”- негодна за пиене.

Отдел „Екология” към Община Чирпан

ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ЧЕШМИТЕ

 

mig-chipran

Вход

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3