BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА СГРАДА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАРТОНАЖ – ЧИРПАН

zaglavna8wДнес, 29.10.2014 г., кметът на община Чирпан г-жа Кичка Петкова откри  ремонтираната сградата на Домашен социален патронаж – Чирпан. Проектът се реализира чрез МИГ - Чирпан по Програма за развитие на селските райони, Мярка 321 «Основни услуги на населението и икономиката в селските райони».  

 

Общата стойност на проекта е 97786.97 лв.  от който за строително- монтажните дейности за 55 010,51 лв. и за  оборудване на кухненския блок - 18 480 лв.Целта на проекта е насочена към подобряване качеството на живот  на населението в Община Чирпан, чрез подобряване достъпа до социални услуги и повишаване на качеството им. Реализирането на проекта  доведе до:

- Повишаване енергийната ефективност на сградата на Домашен социален патронаж – Чирпан (ДСП-Чирпан);

- Подобряване на материално – техническата база и закупуване на оборудване за кухненския блок

-  Както и за повишаване качеството на предоставяните социални услуги.

След изпълнението на дейностите предвидени в проекта се предоставят по-качествени, достъпни и ефективни социални услуги, съобразени с реалните нужди на хората и общността. 

    

mig-chipran

Вход

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3