BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Документи и заповеди

* Разрешителни за водоползване и водовземане - Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите с компетентен орган на издаване – Кметът на община може да свалите тук от точка III

* Разрешително за отрязване на дърво - издаване на превозни билети извън горски територии - от Общината сектор Екология

* Регистрации на кучета - от Общината сектор Екология

Телефон за връзка 0416 / 99639, мобилен телефон Радина 0895953409 сектор Екология

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2015 г. в Община Чирпан

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2016 г. в Община Чирпан

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2017 г. в Община Чирпан

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2018 г. в Община Чирпан

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2019 г. в Община Чирпан

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2020 г. в Община Чирпан

Уведомление за План-сметка за такса битови отпадъци за 2020 г.

Заповед № РД-09-111 за всеки собственик на куче - домашен любимец

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2021 г. в Община Чирпан

Доклад относно флората, растителността и природните местообитания на община Чирпан

Списък на видовете висши растения установени на територията на община Чирпан

Уведомление за План-сметка за такса битови отпадъци за 2022 г.

Заповед за границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване през 2022 г. в Община Чирпан

Заповед № РД-09-434

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Чирпан

mig-chipran

Вход

September 2022
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1