BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Публична покана с предмет: “Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. ръчно за обекти:

Публична покана с предмет: “Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. ръчно за обекти: Път SZR 1220 – Чирпан- Ценово- Златна Ливада от км 0+000 до км 13+100, Път SZR 3233 – р-н Изворово – Изворово – с.Стоян Заимово – с.Могилово от км 0+000 до км 11+700, Път SZR 1226 – с.Винарово – с.Могилово от км 4+500 до км 12+200, Път SZR 1223 – Воловарово – с.Гита – с.Осларка от км 0+000 до км 11+400, Път SZR 1222 – Разклон Малко Тръново – с.Свобода от км 0+00 до км 11+100, Път SZR 1227 – р-н с.Рупките – с.Рупките – с.Спасово от км 0+00 до км 7+500, Път SZR 2221 – р-н Яздач – с.Яздач  от км 0+00 до км 2+400 и улиците на град Чирпан ".

Документация

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1