BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Публична покана с предмет „Доставка на материали и консумативи за реализацията на проект „Заедно – за един по-добър живот”

Община Чирпан обявява публична покана с предмет „Доставка на материали и консумативи за реализацията на проект „Заедно – за един по-добър живот”, в изпълнение на Договор №. BG051PO001-5.1.04-0148-C0001 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

1. Публична покана
2. Техническа спецификация
3. Оферта
4. Декларация 1
5. Декларация 2
6. Декларация 3
7. Декларация 4
8. Декларация 5
9. Проект на договор
10. Декларация приложение към договор

mig-chipran

Вход

January 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6