BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Публична покана "Доставка на оборудване и обзавеждане" по проект "Заедно - за един по-добър живот"

Община Чирпан обявява публична покана с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане на „Звено за услуги в домашна среда” по проект „Заедно – за един по-добър живот”, в изпълнение на Договор №. BG051PO001-5.1.04-0148-C0001 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04  „Помощ в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

1. Публична покана
2. Техническа спецификация
3. Образец на оферта
4. Декларация № 1
5. Декларация № 2
6. Декларация № 3
7. Декларация № 4
8. Декларация № 5
9. Проект на договор
10. Декларация към договор

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1