BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Публична покана „Изпълнение на независим одит”

Публична покана за „Изпълнение на независим одит” по проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”” в изпълнение на Договор №. BG161PO001/3.1-03/2010/029 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.

1 Публична покана
2 Технически спецификации
3 Oбразец на оферта
4 Проект на договор
5 Декларация 1
6 Декларация 2

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1