BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 7

Избор на изпълнител на дейности по публичност и визуализация по проект „Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” в изпълнение на договор BG161PO001/1.1-01/2007/067 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9005104/14.08.2012г.

Документация

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1