BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”(Прекратена на 02.11.2012г.)

Открита процедура за избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип-град Чирпан”, ДБФП №.. BG161PO001/1.1-12/2011/012 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
(Прекратена на 02.11.2012г.)

01 Начална страница
02 Решение
03 Обявление
04 Предварително обявление
05 Документация
06 Количествено - стойностна сметка
07 Отговор по чл.29 от ЗОП

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1