BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове детска ясла, домашен социален патронаж и център за обществена подкрепа на територята на Община Чирпан по обособени позиции.

Отварянето на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове, домашен социален патронаж и център за обществена подкрепа на територията на община Чирпан по обособени позиции" ще се извърши на 10 август 2012 г. от 10:00 часа в зала № 29 втори етаж в сградата на Общинска администрация гр.Чирпан!

Документация

Нови банкови сметки

Разяснения документация

Отваряне на ценови оферти

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1