BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Открита процедура по проект BG051PO001-4.1.04-0100

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ,ОБУРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0100” ОСЪЩЕСТВЕН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Документация

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1