BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Доставка на материали по проект BG051PO001-4.1.04-0100

Доставка на материали за нуждите на СОУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан, ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан , във връзка с изпълнение на Проект „Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Покана за участие в процедура
Техническа спецификация
Образец оферта
Образец техническо предложение

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1