BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа

Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода и Зетьово на територията на община Чирпан

ВАЖНО!!!
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с настоящото Ви информираме, че на 04.01.2012 г. от 10:00 часа в заседателна зала, етаж 1 на общинска администрация гр. Чирпан, пл. Съединение №1, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовото предложение на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода и Зетьово на територията на община Чирпан“.

Линк с документацията :
http://dox.bg/files/dw?a=3119d7e7de

Разяснение No1
Разяснение No2
Разяснение No3
Разяснение No4
Разяснение No5

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с настоящото Ви информираме, че на 15.10.2012 г. от 10:30 часа в заседателна зала, етаж 1 на общинска администрация гр. Чирпан, пл. Съединение №1, ще се проведе заседание на комисията за отваряне на ценовото предложение на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода и Зетьово на територията на община Чирпан“.

mig-chipran

Вход

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3