BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Стратегии, планове и програми

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан

„ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 2021-2027 г.” (ПИРО)

Отчет за първото шестмесечие от програмата за управление на Ивайло Иванов Крачолов Кмет на Община Чирпан мандат 2019-2023 г.

Програма за управление на Ивайло Иванов Крачолов Кмет на Община Чирпан мандат 2019-2023 г.

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Чирпан за мандат 2019-2023 г.

Дългосрочна програма за насърчаване на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2029 г.

Програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.

Програма за реализация на План за развитие на община Чирпан за периода 2014-2020 г.

Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Чирпан за периода 2017-2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийната ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2017-2020 г.

Статут на звено за вътрешен одит в Община Чирпан

Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Актуализирана политика на Община Чирпан по качеството и околната среда

Програма за управление на отпадъците 2017-2020

mig-chipran

Вход

December 2020
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2