BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Заедно за нашето бъдеще

Информация за стартирането

Покана за пресконференция

Информация по повод проведената пресконференция

Обявление за подбор на кандидати за длъжност Ръководитeл на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Документи за кандидатите за длъжност Ръководитeл на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

Протокол класиране

Обявление за подбор на кандидати за длъжност Хигиенист на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Обявление за подбор на кандидати за длъжност Домакин на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Документи за кандидатстване на длъжностите Хигиенист и Домакин на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Обявление за подбор на кандидати за длъжностите Социален работник и Медиатор

Документи за кандидатстване на длъжностите Социален работник и Медиатор

Обявление за подбор на кандидати за длъжностите "Логопед" и "Специален педагог"

Документи за кандидатите за длъжностите "Логопед" и "Специален педагог"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за "Логопед" и "Специален педагог"

Протокол за подбор на кандидати за длъжностите "Логопед" и "Специален педагог"

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидатите  "Социален работник" и "Медиатор"

Протокол за допуснатите и недопсунатите кандидати "Хигиенист" и "Домакин"

Протокол за избор на "Социален работник" и "Медиатор"

Протокол за избор на "Хигиенист" и "Домакин"

Обявление за подбор на кандидати за длъжностите "Педагог" и "Медиатор / Помощник възпитател"

Удължаване срока за кандидатстване за подбор на кандидати за длъжностите "Педагог" и "Медиатор / Помощник възпитател"

Документи за кандидатстване за длъжностите "Педагог" и "Медиатор / Помощник възпитател"

Протокол допуснати и недопуснати

Протокол за подбор на кандидати

Обявление за подбор на кандидати за длъжностите "Педагог" и "Медиатор / Помощник възпитател"

Документи за кандидатстване за длъжностите "Педагог" и "Медиатор / Помощник възпитател"

Протокол допуснати и недопуснати

Протокол за подбор на кандидати

Обявление за подбор на кандидати за длъжността "Медиатор" 

Документи за кандидатстване за длъжността "Медиатор"

Протокол за подбор на кандидати за длъжността "Медиатор"

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжноста "Медиатор"

Обявление за подбор на кандидати за длъжността "Социален работник"

Документи за кандидатстване за длъжността "Социален работник"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Протокол за подбор на кандидати

Обявление за подбор на кандидати за длъжността "Медиатор" 

Документи за кандидатстване

Обявление за подбор на кандидати за длъжностите "Педагог" и "Медиатор / Помощник възпитател"

Документи за кандидатстване за длъжностите "Педагог" и "Медиатор / Помощник възпитател"

Обявление за подбор на кандидати за длъжносттите Ръководител на „Център за ранна интервенция на уврежданията", "Логопед” за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” и Специален педагог” за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"

Документи за кандидатстване за длъжностите Ръководител на „Център за ранна интервенция на уврежданията", "Логопед” за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” и Специален педагог” за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"

Обявление за подбор на кандидати за длъжностите Социален работник и Медиатор

Документи за кандидатстване на длъжностите Социален работник и Медиатор

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите ръководител, логопед и специален педагог

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите социален работник и медиатор

Протокол за подбор на  кандидати за длъжностите ръководител, логопед и специален педагог

Протокол за подбор на кандидати за длъжностите социален работник и медиатор

Обявление за длъжностите логопед и специален педагог

Документи за кандидатите за длъжностите логопед и специален педагог

Обявление за длъжностите медиатор

Документи за кандидатстване

Протокол за длъжностите логопед и специален педагог - по документи

Протокол за длъжностите логопед и специален педагог - събеседване

Покана за пресконференция

Обявление за подбор на кандидати за длъжностите педагог и медиатор/помощник възпитател

Документи за кандидатстване  за длъжностите педагог и медиатор/помощник възпитател

Обявление за подбор на кандидати за длъжност Хигиенист на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Обявление за подбор на кандидати за длъжност Домакин на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Документи за кандидатстване на длъжностите Хигиенист и Домакин на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Обявление за подбор на кандидати за длъжност ПСИХОЛОГ на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

Документи за кандидатстване на длъжностите ПСИХОЛОГ на „Център за ранна интервенция на уврежданията”

mig-chipran

Вход

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1