BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Deputy Mayors

Стайко Генов

Стайко Иванов Генов 

Стайко Иванов Генов е роден на 24 септември 1957г. Завършва средното си образование в СОУ „П.К. Яворов” – гр. Чирпан. Висше образование придобива в СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, специалност „Икономика на промишлеността” степен „магистър”. По-късно в гр. София в Академия за обществени науки и стопанско управление завършва и специалността „Управление на икономиката”. През 1995г. Стайко Генов получава диплом за завършено висше образование по „Банково дело” от Икономически университет, гр. Варна. Професионалният път на г-н Генов започва като главен счетоводител през 1990г. в ЕООД „Вичо Павлов”, гр. Чирпан, където по-късно става и зам.директор. В периода 1992-1996г. заема длъжностите главен данъчен инспектор и зам.началник в Данъчна служба, гр. Чирпан. До 2009г. е главен счетоводител и изпълнителен директор в ООД „Вълеви”, гр. Чирпан. Две години до 2011г. изпълнява длъжността зам.кмет на община Братя Даскалови. От 09.11.2011г. е назначен за зам.кмет на община Чирпан.

 

 

 

zamkmet1.jpg

Анита Николаева Кондарева

Анита Кондарева е родена на 24.12.1967г. в град Свищов, семейна. Средното си образование завършва в град Велико Търново, като изучава интензивно руски и немски език в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Там придобива и магистърска степен по специалността „Руска филология” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Анита Кондарева продължава своето професионално развитие в сферата на образованието, като изучава още две допълнителни специализации в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) – Стара Загора към Тракийски университет, Стара Загора. Специализира в „Учител по немски език” и „Чуждоезиково обучение – английски език”. Благодарение на своите усилия и труд г-жа Кондарева получава трета професионална квалификационна степен. От 1992г. до 2012г. работи като преподавател по Немски език в СОУ „П.К.Яворов” – гр. Чирпан. През май 2012г. е преназначена на длъжността „Главен учител” в същото учебно заведение.От 9-ти юли 2012г. е назначена за заместник кмет на община Чирпан. 

January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1