BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Чирпан  Ивайло Крачолов кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да вземат участие в публичното обсъждане за поемане на дългосрочен дълг при условията на  финансов лизинг за закупуване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ-Чирпан ЕООД гр. Чирпан при следните основни параметри :

 

● Максимален размер на дълга – 360 000 лева с вкл. ДДС
●Валута на дълга – лева;
●Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
● Начин на финансиране и погасяване  – крайна лизингова цена 360 000 лева / с вкл. ДДС, изчислена и включена фиксирана лихва за целият период на лизинга, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за ползване/.  Финансов лизинг със срок от 36 месеца / три години/, считано от датата на въвеждане в експлоатация на актива.  Първоначална вноска от 20% / 72 000 лева / , след подписване на договора,остатъчният размер от 288 000 лева на 36 равни месечни вноски след въвеждане в експлоатация на томографа от собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия,  с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
● начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
Публичното обсъждане ще се проведе  на 25 февруари 2020 г. / вторник / от 11 часа в заседателната зала на Община Чирпан.


КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

mig-chipran

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5