BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Обява във връзка с участие в проект "Нова възможност за младежката заетост"

Общинска администрация Чирпан обявява позиции в следните направления:

  1. Социални дейности
  2. Общинска собственост
  3. Култура
  4. Спортни дейности
  5. Исторически музей
  6. Служба ГРАО

Кандидатите е необходимо да покриват следните изисквания:

-          Да са завършили средно или висше образование (бакалавър или магистър )

-          Да бъдат безработни лица

-          Да са лица до 29год.

-          Да не са включени в нито една форма за обучение и заетост към Бюрото по труда към момента на подаване на документите.

-          Да не са учащи лица в редовна,задочна или дистанционна форма на обучение към датата на подаване на документите.

Необходими документи:

-          Молба (свободен текст)

-          Автобиография (CV)

-          Копие от дипломата за завършено образование

Желаещите кандидати могат да подадат изискуемия пакет с документи до 28.02.2020г включително в деловодството на Община Чирпан

mig-chipran

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5