BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Проект „Изграждане на ЦНСТ /Център за настаняване от семеен тип/ в град Чирпан”

proekt-cnst  На 19 август 2013 година бе положена първата копка, от кметът на Община Чирпан, г-жа Кичка Петкова, на  Център за настаняване от семеен тип. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие. Общата стойност на проекта е 822 242.55 лв., продължителността му е 24 месеца, а крайният срок за изпълнение – 28.12.2013г.

   „Изграждане на ЦНСТ /Център за настаняване от семеен тип/ в град Чирпан” цели осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да замени институционалната грижа и да предложи предоставяне на грижа в близка до семейната среда. Центърът ще е с капацитет 12 деца и младежи, отглеждани в институции, на възраст между 3 и 18 години, като се предвиждат 2 допълнителни места за настаняване на деца по спешност от общността. По този начин ще бъде преодоляна социалната изолация и ще бъдат създадени предпоставки за социално включване и интегриране в общността. Очакваните резултати след приключване на проекта са:

- осигурена инфраструктура, позволяваща включване в предлаганите от ЦНСТ услуги на деца и младежи с увреждания;

- създадени условия за разкриване и предлагане на социални услуги на територията на региона, които да отчитат индивидуалните нужди на включените деца и младежи и оказват положително влияние върху тяхното поведение и цялостно развитие;

- привлечено обществено внимание и подкрепа към проблемите на децата от уязвимите групи;

- създадени 11 нови постоянни работни места.

mig-chipran

June 2020
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4